Ønsker for workshops i november 2015

We are like last year planning to offer our customers workshops in INS2000+. Due to previous participation records, the rest of the information is in norwegian only.

Vi planlegg i år som i fjor å ha ein del workshop i november i etterkant av den nye versjon 3.6 som kjem 15. oktober. I den samanheng ønsker vi først å kartlegga ønsker og behov hos våre kundar.

Vi ber om ei samla tilbakemelding frå kvart firma med forventet antall deltakarar på dei forskjellige emna. På bakgrunn av dette vil vi planlegge workshopane og korleis vi skal gjennomføra dei. Ber om tilbakemelding frå alle våre kundar innan utgangen av mandag 31. august.

Vi understreker at dette kun er ei kartlegging, og oversikt over tilgjengeleg workshops, datoar for kvar av dei og påmelding kjem seinare i haust.