November workshops – Version 3.4

We have the pleasure to invite our INS2000+ users to workshops in the different INS2000+ modules. The workshops will be held in our course room at Nedre Ole Bullsplass 3, 6th floor, in Bergen during weeks 45 and 46 in November. The purpose of the workshops are to update the users knowledge about usage of INS2000+ and to present the new version 3.4. The workshops are suited both for experienced users of INS2000+ and new users. In addition we offer a workshop in PowerPivot for advanced users.

Course # Date Time Module
1 Cancelled Not enough particip. Company Relations Module (CRM)
2 Tues 04.11.2014 09:00 – 15:00 Quotation (QUO) – Broker
3 Wed. 05.11.2014 09:00 – 15:00 Documentation (DOC) – Broker
4 Thur. 06.11.2014 09.00 – 15:00 Quotation (QUO) – Selskap
5 Fri. 07.11.2014 09:00 – 15:00 Documentation (DOC) – Selskap
6 Man. 10.11.2014 09:00 – 15:00 Accounting (ACC)
7 Tues. 11.11.2014 09:00 – 15:00 Claims (CLM)
8 Wed. 12.11.2014 09:00 – 15:00 PowerPivot for advanced users

Deadline has passed – All courses will be held except the CRM workshop

Minimum 4 participants need to sign up for workshop to be held. Max number of participants per workshop is 10.

Fee

For each of the INS2000+ module workshops   NOK 3000,- incl. lunch
For the PowerPivot for advanced users    NOK 5000,- incl. lunch
There will be given a NOK 500,- discount per participants if the company signs up more than 1 participant on the same workshop.


Detailed description of workshop content (in Norwegian only) 

 

Workshop Company Relations Modul (CRM)

I løpet av workshopen vil vi f.eks. gå gjennom følgende tema:

 • Generell info vedr. release notes, test, m.m.
 • Presentasjon av modulen, hensikt (forskjell fra Customer Relation).
 • Grid funksjoner (editering, navigering, filtrering, customizing grid,
 • Registerering av firma, kontakter, besøk, tasks, kommentarer
 • Oppdatering av informasjon knyttet til eksisterende firma (endre info på firma, kontaktperson, registrere nytt dokument, endre info på eksisterende business account.
 • Lage distribusjonslister (legge til nye medlemmer i gruppen, sende epost til gruppemedlemmer).
 • Søkefunksjon (søke på selskap, kontakt, business account).
 • Skrive ut labels for et selskap og for kontakter.
 • Dokumenter (opprette, kopiere, slette, skrive ut dokumenter, drag & drop av dokumenter, navngivning, sende dokumenter på epost, søke i dokumenter).
 • Rapporter (skrive ut rapporter, drag& drop av rapporter, endre navn på rapportene, sende rapporter på epost, søke i rapporter).
 • Reminder funksjon
 • Vanlige parametere i denne modulen

 

 

Workshop Quotation/Underwriting Modul (QUO/UWR)

I løpet av workshopen vil vi f.eks. gå gjennom følgende tema:

 • Generell info vedr. release notes, test, m.m.
 • Presentasjon av modulen, hensikt
 • Søke opp risker
 • Grid funksjon (sortering, editering, filtrering, eksport og utskrift, lagre layout)
 • Customizing grid layout
 • Registrere ny risk (registrere data i risk header, registrere objekter (fra vessel-database, manuelt, importert via excel), drag & drop av conditions, registrering placing, risk import til singel underwriter/insurer, risk export til singel underwriter.
 • Kopiere risk
 • Fornyelse av risk
 • Import og eksport av risk
 • Documents (opprette, sende slette, kopiere, søke, drag & drop))
 • Reports (søke og sende via epost)
 • Opprette og oppdatere business accounts
 • Tax og bonus
 • Skrive ut statistikk
 • Skrive ut reminder rapporter
 • Reminder funksjonen
 • Finne selskap og kontakter
 • Noen parameter som benyttes i denne module.

 

Workshop Documentation Modul (DOC)

I løpet av workshopen vil vi f.eks. gå gjennom følgende tema:

 • Generell info vedr. release notes, test, m.m.
 • Presentasjon av modulen, hensikt
 • Søke opp poliser
 • Grid funksjon (sortering, editering, filtrering, eksport og utskrift, lagre layout)
 • Customizing grid layout
 • Informasjon som kan legges inn på forsikring
  bonus, tax, client rate, builders risk, etc.
 • Closing av objekt, cover notes, poliser
 • Importere risker
 • Legge til flere objekter på covernote/polise
 • Korrigere forsikringer
 • Endre forsikringer (verdiendring, terminering, forlengelser etc).
 • Lage rapporter og dokumenter
 • Utskrift av rapporter og dokumenter
 • Lagring av rapporter og dokumenter
 • Skrive ut statistikk
 • Skrive ut reminder rapporter
 • Reminder funksjonen
 • Finne selskap og kontakter
 • Noen parameter som benyttes i denne module.

 

Workshop Accounting Modul (ACC)

I løpet av workshopen vil vi f.eks. gå gjennom følgende tema:

 • Generell info vedr. release notes, test, m.m.
 • Presentasjon av modulen, hensikt
 • Extra funksjoner (Reminder Payment, Statistics reports, Reminder Reports, COCLM Closing, Reconcile, Auditlists)
 • Søking og utvidet søk
 • Grid funksjon (sortering, editering, filtrering, eksport og utskrift, lagre layout)
 • Customizing grid layout
 • Oppdatere og lage remisser (postere, slette posteringer, payment on account, lage nye poster, rette en post, oppdatere konto, oppdatere konto med bank)
 • Kansellere en oppdatert remisse
 • Eksportere/importere statement elektronisk
 • Lage ulike statements, distribute paid, distribute due premium
 • Statement meny (distribuere due/paid, delbetalinger statementkjøring, postere agentkommisjon, kommisjon).
 • Reminder funksjonen
 • Finne selskap og kontakter
 • Noen parameter som benyttes i denne module.

 

 

Workshop Claims Modul (CLM)

I løpet av workshopen vil vi f.eks. gå gjennom følgende tema:

 • Generell info vedr. release notes, test, m.m.
 • Presentasjon av modulen, hensikt
 • Fargekodene i claims modulen
 • Søking og utvidet søk
 • Grid funksjon (sortering, editering, filtrering, eksport og utskrift, lagre layout)
 • Customizing grid layout
 • Vise eller oppdatere eksisterende claims
 • Claims collecting
 • Registering av nye claimer
 • Lage claims advice og collecting av claim
 • Utskrift av rapportere
 • Claims wizard
 • Reminder funksjonen
 • Finne selskap og kontakter
 • Presentasjon av Havariutlegg
 • Noen parameter som benyttes i denne module.

 

Workshop PowerPivot

I løpet av workshopen vil vi f.eks. gå gjennom følgende tema:

 • Bli kjent med verktøyet Pivot tabell vs PowerPivot
 • Menyer i PowerPivot
 • Koble seg på database, ulike datakilder
 • Ta ut og jobbe med fornyelsestatistikk
 • Oppbygging av rapporter
 • Formler og filter i Excel
 • velser
 • Redigering av layout, logo, utskrift etc